Tehtävät

Mama’s Classicsissa autokunnat mittaavat taitojaan erilaisissa tehtävissä kilpailureitin varrella. Alla muutamia esimerkkejä tehtävätyypeistä:

Valokuvatehtävät

Reitin varrella on valokuvaosuus tai -osuuksia, joiden varrelta on otettu valokuvia. Autokuntien tehtävä on löytää annetut valokuvat reitin varrelta ja täydentää niistä puuttuvat tiedot. Valokuvassa voi olla esimerkiksi talon osa, ja tehtävä on täydentää kuvaan talon numero. Oikeista vastauksista autokunnat saavat pisteitä.

Aikatarkkuustehtävät

Kuljettajien on ajettava määrätty rata tai reitin osuus tarkalleen annetussa ajassa. Aika mitataan sekunnin sadasosan tarkkuudella, ja yhden sadasosan ylitys tai alitus tuottaa yhden virhepisteen. Esimerkiksi rata, jonka tavoiteaika on 20 sekuntia tuottaa ajoajalla 20.52 sekuntia 52 virhepistettä.

Ajotarkkuustehtävät

Kuljettajien on ajettava tarkalleen tehtävänannossa tarkoitettuun kohtaan. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi auton pysäyttämistä tarkalleen määrättyyn paikkaan, pysäköintiruudun keskelle ajamista tai viivalla pysymistä. Vaihtoehtoja on monia, ja niitä pyritään vaihtamaan vuosittain. Tehtävien pisteytys riippuu tehtävätyypistä, mutta pääsääntöisesti virhepisteitä tulee senttien epätarkkuudesta.